Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.

RADA RODZICÓW PM 11 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

p. Kacper Witczak (grupa Słoneczka) - przewodniczący

oraz członkowie
p. Ewa Cieślik (grupa Myszki) - komisja rewizyjna
p. Justyna Janicz (grupa Kotki) - komisja rewizyjna
p. Edyta Nikiel (grupa Ptysie) - skarbnik / nadzór nad wpłatami na fundusz
p. Aleksandra Motylewska (grupa Wesołe Kaczorki)
p. Kamila Kieliś (grupa Kangurki)
p. Katarzyna Bednarek (grupa Misiaki)
p. Paulina Jurek (grupa Krasnale)
p. Joanna Rygielska - Pluta (grupa Skrzaty)


Szanowni Państwo - Rodzice naszych przedszkolaków

Dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową naszego przedszkola Rada Rodziców PM 11 przystąpiła do programu:
Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.
Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji "Rodzice Szkole", organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 - środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego.
Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich bliskich, przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.
Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za roku 2020 (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50): ‚RR Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach’

W imieniu Rady Rodziców PM 11 w Pabianicach
Przewodniczący - Kacper Witczak

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji "Rodzice Szkole" znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl


SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW FUNDUSZU RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
DOCHODY:
29 903,05 zł, na które złożyły się:
1) POZOSTAŁOŚĆ Z ROKU SZKOLNEGO 2019/2020: 11 709,05 zł
2) WPŁATY RODZICÓW Z 9 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH: 16 800,00 zł
3) WPŁATY NA RZECZ AKCJI CHARYTATYWNEJ ZŁOTA GORĄCZKA: 1394,00 zł
WYDATKI: 17 824,89 zł, w tym m. in:
Wizyta św. Mikołaja i zakup paczek, organizacja uroczystości przedszkolnych (bal karnawałowy, Dzień Dziecka, uroczystości pożegnania starszaków, w tym poczęstunki oraz nagrody), nagrody za udział w konkursach rodzinnych oraz nagrody dla uczestników akcji charytatywnej Złota Gorączka, spektakle teatralne na terenie przedszkola, torty (zabawki) urodzinowe, materiały dekoracyjne i plastyczne na uroczystości, dwie wykładziny dywanowe do sal zabaw, kostiumy i akcesoria taneczne, zajęcia z alpakoterapii, naczynia jednorazowe na uroczystości oraz inny asortyment na potrzeby organizacji imprez tematycznych, koszt 12 miesięcznej obsługi bankowej konta.
Wszystkie wydatki w ciągu roku szkolnego były prezentowane do wiadomości całej społeczności rodziców na tablicy informacyjnej w zestawieniach dwumiesięcznych, pełna dokumentacja finansowa (faktury/rachunki/wyciągi bankowe/raport kasowy z wydatków gotówkowych) znajduje się do wglądu w gabinecie dyrektora.

STAN KONTA NA DZIEŃ 31.08.2021 wynosił: 12 078,16 zł, pozostałość zostanie spożytkowana na finansowanie wydarzeń, atrakcji oraz innych potrzeb przedszkolaków, w bieżącym roku szkolnym oraz będzie stanowił dochód bieżącego roku szkolnego.


Szanowni Rodzice,
przedszkole jako instytucja nie ma prawa pośredniczyć w ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Decyzję o ubezpieczeniu dziecka podejmuje wyłącznie rodzic/prawny opiekuj - jest ono w pełni dobrowolne.


Poniżej zamieszczamy komentarz Pana Przewodniczącego Rady Rodziców PM 11:

Dzień dobry Drodzy Rodzice! W związku z zamieszaniem i problemami związanymi z ubezpieczeniem naszych pociech w poprzednim roku - jako Rada Rodziców wyszliśmy Wam naprzeciw i przedstawiamy ofertę ubezpieczenia NNW. Oczywiście nie jest to obligatoryjne i każdy może ubezpieczyć dziecko na własną rękę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Nasza propozycja:
Ubezpieczenie indywidualne w GENERALI, które zawiera zniżkę 10%. W załączniku pod wpisem znajduje się link do zakupu online, w tej opcji do wyboru są wszystkie warianty ubezpieczenia, należy kliknąć odpowiedni i wypełnić formularz. W razie problemów proszę dzwonić do przedstawiciela:
Krzysztofa Wołkanin, tel. 510 000 770
Z propozycji ubezpieczenia mogą korzystać dzieci z PM 11 oraz dzieci z innych przedszkoli i szkół (proszę zwrócić uwagę na różnicę w ubezpieczeniu dla szkół - tabelka w załączniku).
Zapraszam do zapoznania się z ofertą oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Pozdrawiam,
Przewodniczący Rady Rodziców
Kacper Witczak