Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.

RADA RODZICÓW PM 11 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

p. Joanna Rygielska - Pluta (grupa Skrzaty) - przewodnicząca

oraz członkowie
p. Laurencja Kożuchowska (grupa Wesołe Kaczorki)
p. Kamila Kieliś (grupa Kangurki)
p. Ewa Cieślik (grupa Myszki) - skarbnik
p. Martyna Borowiec (grupa Misiaki)
p. Natalia Grzelczak (grupa Ptysie)
p. Adam Pawłowski (grupa Słoneczka)


SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW FUNDUSZU RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
PRZYCHODY:
32 745,76 zł, na które złożyły się:
1) POZOSTAŁOŚĆ Z ROKU SZKOLNEGO 2021/2022: 4 978,10 zł
2) WPŁATY RODZICÓW Z 9 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH: 24 730,00 zł
3) WPŁATY NA RZECZ AKCJI CHARYTATYWNEJ "GROSZ DO GROSZA": 1 807,66 zł
4) ZBIÓRKA CELOWA NA DOMEK DO OGRODU PODCZAS PIKNIKU RODZINNEGO: 1 230,00 zł
WYDATKI: 28 358,43 zł, w tym m. in:
wizyta św. Mikołaja i zakup paczek, spektakle teatralne dla dzieci realizowane na terenie przedszkola, wynajem "dmuchańców" na piknik oraz dzień dziecka, projekcja multimedialna w przenośnym planetarium, drewniany domek do ogrodu, maty do relaksacji, nagrody w konkursach rodzinnych, nagrody dla uczestników akcji charytatywnej "Grosz do grosza", upominki dla dzieci kończących przedszkole, naczynia jednorazowe, zakup stroji na konkursy i przeglądy miejskie, zabawki - dofinansowanie akcji zbiórki kasztanów,odtwarzacz CD/USB dla dwóch grup, podziękowania dla rodziców oraz osób/instytucji wspierających działalność przedszkola, materiały papiernicze i dekoracyjne, koszty dwunastomiesięcznej obsługi konta.
Wszystkie wydatki w ciągu roku szkolnego były prezentowane do wiadomości całej społeczności rodziców na tablicy informacyjnej w zestawieniach dwumiesięcznych, pełna dokumentacja finansowa (faktury/rachunki/wyciągi bankowe/raport kasowy z wydatków gotówkowych) znajduje się do wglądu w gabinecie dyrektora.

STAN KONTA NA DZIEŃ 31.08.2023 wynosi: 4 387,33 zł (w tym: 4 369,06 zł - konto RR oraz 18,27 zł gotówka). Pozostałe fundusze zostaną spożytkowane na finansowanie wydarzeń, atrakcji oraz innych potrzeb przedszkolaków, w bieżącym roku szkolnym oraz będą stanowiły dochód bieżącego roku szkolnego.