STRONA GŁÓWNA | JADŁOSPIS | GALERIA | GRUPY | O NAS | KADRA | INTEGRACJA | KONKURSY | HISTORIA | RADA RODZICÓW | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI |


"Złota Puszka" – to konkurs prowadzony w naszym przedszkolu już od kilku lat. Celem konkursu jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych, ale również realizacja zadań ekologicznych przez dzieci.
W czerwcu dokonujemy podsumowania akcji, ogłaszamy zwycięzców i wręczamy dzieciom nagrody.
Nad przebiegiem konkursu czuwa p. Iwona Świętosławska.
"Złota Gorączka"  – to akcja, która polega na zbieraniu monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Pieniądze te są przeznaczane na wypoczynek letni i pomoc rzeczową dla mniej zamożnych dzieci.
Koordynatorami akcji na terenie placówki są p. Dorota Olejniczak oraz p. Anna  Łukasik - Frątczak
"Zbiórka makulatury" – Celem konkursu jest pozyskanie środków finansowych oraz realizacja zadań ekologicznych przez dzieci.
Osoba prowadząca : p. Magdalena Borowiec.
"Zbiórka plastikowych korków od butelek" – to akcja propagująca ochronę środowiska naturalnego i będąca pomocą dla chorej  dziewczynki. Akcję prowadzi p. Ania Dyniak.