Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie w dniach od 26 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru Vulcan pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice.

W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018 - 2021, zamieszkałe w Pabianicach.
Dzieci urodzone w roku 2022 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać o miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło.
Dzieci zamieszkałe poza Pabianicacmi nie mogą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać o miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło.
We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybranie jednego przedszkola nie gwarantuje przyjęcia kandydata do wskazanej placówki.
Załączane przez rodzica do wniosku rekrutacyjnego dokumenty w formie zdjęć lub skanów muszą być czytelne, w rozdzielczości umożliwiającej komisji odczytanie ich treści.
Wniosek musi być podpisany elektronicznie (przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez przynajmniej jednego rodzica.
Wniosek wypełniony niewłaściwie oraz bez koniecznych załączników będzie odrzucony przez komisję rekrutacyjną. Wówczas należy zalogować się ponownie na platformie elektronicznego naboru, dokonać poprawienia wniosku lub dołączyć wskazane dokumenty, zgodnie z komentarzem i uwagami komisji, a następnie ponownie podpisać i wysłać wniosek.

WAŻNE

ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSEK NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ. WYDRUKOWANY WNIOSEK MUSI BYĆ OPATRZONY PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

W dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola. Rodzice na wskazany przez siebie adres e-mail otrzymają również informację z platformy elektronicznego naboru Vulcan.

W dniach od 20 do 25 marca 2024 r. w systemie elektronicznego naboru rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

WAŻNE

OŚWIADCZENIE O WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ. WYDRUKOWANE OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ OPATRZONE PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

W dniu 8 kwietnia 2024 r. w siedzibie przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Rodzice na wskazany przez siebie adres e-mail otrzymają również informację z platformy elektronicznego naboru Vulcan.

WAŻNE

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ DZIECKO KRYTERIÓW ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICÓW O WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA. WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW. DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO 12 KWIETNIA 2024 R.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia pełnienia kryteriów ustawowych:
1. oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
2. niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
3. niepełnosprawność rodziców - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t. j.),
4. niepełnosprawność rodzeństwa - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t. j.),
5. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
6. objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2024.177 t . j. ze zm.).

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych:
1. oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
2. zaświadczenie wydane przez Żłobek Miejski w Pabianicach (jeśli dziecko uczęszczało).
Pozostałe kryteria lokalne należy wpisać we właściwe miejsca we wniosku.


Zdjęcie przedstawia informację o sposobie przekazania 1,5% podatku na OPP

Zdjęcie przedstawia informację o realizacji Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaZdjęcie przedstawia misję przedszkola.

Zdjęcie przedstawia hymn przedszkola.


PRZYTUL ZWIERZAKA 2023/2024Nasze przedszkolaki dobre serduszka mają i o samotnych pieskach ze schroniska pamiętają. Dlatego z ochotą wielką przyłączyliśmy sie do akcji "Przytul zwierzaka" i adoptowaliśmy wirtualnie psa o imieniu FIGIELEK - ZIUTEK. Naszyma zadaniem będzie zbieranie dla niego puszek mięsnych, obroży przeciw pchłom i kleszczom, smyczy i obroży. Robić to będzie w każdym miesiącu inna grupa:

wrzesień - grupa VII "Skrzaty"
październik - grupa VI "Słoneczka"
listopad - grupa V int. "Ptysie"
styczeń - grupa IV int. "Misiaki"
luty - zbiórka darów dla poopiecznych fundacji "Miauczykotek" - wszystkie grupy
marzec - grupa III "Myszki"
kwiecień - grupa II int. "Kangurki"
maj - grupa I "Wesołe Kaczorki"

Zdjęcie przedstawia psa ze schroniska.
GAZETKA PRZEDSZKOLNA "FIGIELEK""Figielek" to mieisęcznik dla dzieci i rodziców wydawany w naszym przedszkolu od ponad dwudziestu lat. Pierwszy numer gazetki ukazał się w kwietniu 1998 roku. W marcu 2018 roku redakcja wydała jubileuszowy 200 numer gazetki. Na łamach miesięcznika prezentuje się każda grupa. Gazetkę współtworzą dzieci, a czasem włączają się także rodzce naszych przedszkolaków. Miesięcznik ma stałe kąciki: "Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato", "Mali milusińscy", "Bezpieczny przedszkola - mądry przedszkolak"' "Kącik dla Rodziców', zawiera także porady specjalistów, życzenia urodzinowe, aktualności, konkurs, podsumowanie akcji charytatywnych oraz malowanki przygotowane przez naszych wychowanków.

Sukcesy gazetki "Figielek":

- dyplom uznania od lokalnej gazety "Nowe Życie Pabianic"
- I miejsce w "I Przeglądzie gazetek przedszkolnych" (2002r.)
- wyróżnienie w "III Przeglądzie Gazetek Przedszkolnych" (2004r.)
- wyróżnienie w "IV Przeglądzie Gazetek Przedszkolnych" (2005r.)
- III miejsce w "I Ogólnopolskim Przeglądzie Gazetek Przedszkolnych" (Toruń 2006r.)
- II miejsce w "II Ogólnopolskim Przeglądzie Gazetek Przedszkolnych" (Lędziny 2006r.)
- wyróżnienie w "Ogólnopolskim Mini Festiwalu Gazetek Przedszkonych" (Zduńska Wola 2017r.)
- II miejsce w "Ogólnopolskim Mini Festiwalu Gazetek Przedszkonych" (Zduńska Wola 2022r.)

Zdjęcie przedstawia dyplom.
NASZE GRUPY NA FACEBOOK-U
Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
95-200 Pabianice ul. św. Jana 28 tel. (42) 215 26 62; fax. (042) 215 45 40
e-mail : przedszkolemiejskienr11@wp.pl
M. Witusik - Kamieniak - osoba upoważniona do zamieszczania materiałów będących własnością PM 11
Patryk Gitner - dostosowanie strony do potrzeb osób o specjalnych potrzebach.