Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.


KOMUNIKAT DYREKTORA PM11 W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

» DZIECI PRZYPROWADZANE DO PRZEDSZKOLA NIE MOGĄ MIEĆ JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH, RODZICE LUB INNI OPIEKUNOWIE PRZYPROWADZAJĄCY LUB ODBIERAJĄCY DZIECI RÓWNIEŻ MUSZĄ BYĆ ZDROWI!

» RODZICE BEZ OSŁONY NOSA I UST BĘDĄ NATYCHMIAST WYPRASZANI Z PRZEDSZKOLA LUB NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI DO PRZEDSZKOLA - NA POLECENIE DYREKTORA ZOSTANĄ ZAWIADOMIONE ODPOWIEDNIE SŁUŻBY PORZĄDKOWE, ODPOWIEDZIALNE ZA PRZESTRZEGANIE PROCEDUR EPIDEMICZNYCH.

» DYREKTOR PRZEDSZKOLA APELUJE DO RODZICÓW, ABY NATYCHMIAST INFORMOWAĆ PRZEDSZKOLE (ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA), ZA POŚREDNICTWEM NAUCZYCIELEK GRUP O FAKCIE SKIEROWANIA RODZICA LUB INNEGO CZŁONKA RODZINY ZAMIESZKUJĄCEGO Z DZIECKIEM W JEDNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA TEST! NASTĘPNIE NALEŻY PILNIE POINFORMOWAĆ O WYNIKU TESTU. DZIECKO NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA OD MOMENTU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH U RODZICÓW LUB OD MOMENTU SKIEROWANIA NA TEST - CO OZNACZA PODEJRZENIE ZAKAŻENIA COVID-19!

» BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH, GDYŻ OD POSTĘPOWANIA WSZYSTKICH RODZIN PRZEDSZKOLAKÓW ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI NASZEGO PRZEDSZKOLA.

» O DALSZEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W PLACÓWCE RODZICE BĘDĄ INFORMOWANI NA BIEŻĄCO W FORMIE KOMUNIKATÓW NA STRONIE PM 11 LUB NA GRUPACH FACEBOOK DANEJ GRUPY.

DYREKTOR PM 11


Zdjęcie przedstawia misję przedszkola.

Zdjęcie przedstawia hymn przedszkola.

Zdjęcie przedstawia psa w schronisku oraz informacje na temat akcji 'Przytul zwierzaka'

Zdjęcie przedstawia informacje na temat gazety przedszkolnej 'Figielek'.


Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
95-200 Pabianice ul. św. Jana 28 tel. (42) 215 26 62; fax. (042) 215 45 40
e-mail : przedszkolemiejskienr11@wp.pl
M. Witusik - Kamieniak - osoba upoważniona do zamieszczania materiałów będących własnością PM 11
Patryk Gitner - dostosowanie strony do potrzeb osób o specjalnych potrzebach.