STRONA GŁÓWNA | JADŁOSPIS | GALERIA | GRUPY | O NAS | KADRA | INTEGRACJA | KONKURSY | HISTORIA | RADA RODZICÓW | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI |


   HISTORIA


Nasze przedszkole obchodziło w 2011r.  60-lecie istnienia. Przez te wszystkie lata aż czterokrotnie zmieniało swoją siedzibę.

1951-1958 siedziba : budynek przy ul. Warszawskiej 36, dawniej mieściło się tam prywatne przedszkole Sióstr Miłości Bożej. Dzieci miały do dyspozycji dwie sale i ogród. Tematykę zajęć dyktowały wtedy wydarzenia polityczne i uroczystości państwowe. Następowały częste zmiany personelu pedagogicznego. Obecnie w budynku funkcjonuje Przedszkole nr 10.

1961-1974 siedziba : budynek Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Skłodowskiej 5. Dzieci korzystały z jednej sali oraz z części boiska. W tym okresie owocnie współpracowano z nauczycielami szkoły organizując wspólne imprezy kulturalne i sportowe. Obecnie w budynku mieści się Gimnazjum nr 2.

1974-1986 siedziba: budynek po przedszkolu PZPB przy ul. Traugutta 2. Częściowo budynek zajmowali prywatni lokatorzy. Przedszkole miało trzy oddziały. Jego minusem był brak zaplecza rekreacyjnego oraz zły stan techniczny. Obecnie mieści się tu siedziba wielu organizacji społeczno-politycznych.

1986 do chwili obecnej, siedziba: ul. św. Jana (dawniej Nowotki), wcześniej mieścił się tutaj Dom Dziecka, który uległ spaleniu. Po kapitalnym remoncie budynek przeznaczono na przedszkole. Od dnia 1 stycznia 2009r. przedszkole zmieniło nazwę na Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.