STRONA GŁÓWNA | JADŁOSPIS | GALERIA | GRUPY | O NAS | KADRA | INTEGRACJA | ZAJĘCIA DODATKOWE | KONKURSY | HISTORIA | PROJEKT
Wymienione niżej zajęcia dodatkowe są bezpłątne i odbywają się w czasie realizacji podstawy programowej.

Język angielski - nauka języka obcego raz w tygodniu przez 15-30 min. Dla wszystkich dzieci jako zajęcia obowiązkowe.

Gimnastyka korekcyjna (o charakterze profilaktycznym) – cotygodniowe półgodzinne ćwiczenia w zakresie wad postawy lub innych dysfunkcji narządów ruchu.

Rytmika - cotygodniowe półgodzinne zajęcia z instruktorem wypełnione śpiewem i tańcem.

Religia - dwa razy w tygodniu po 30 min. (zgodnie z deklaracją rodzica)


AUDYCJE MUZYCZNE "ATELIER" 2018/19
( finansowane z funduszu Rady Rodziców )

  • październik - Wędrówki wśród barw jesieni - 11.10
  • listopad - W wolnym kraju wśród wolnych ludzi - 22.11
  • grudzień - Zimowe bajanie i kolęd śpiewanie - 6.12
  • styczeń - Jeden dzień w górach - 17.01
  • luty - Karnawał na świecie - 7.02
  • marzec - Niezwykłe spotkanie ... - 21.03
  • kwiecień - Dawne wielkanocne zwyczaje - 18.04
  • maj - Zatańczmy jazz - 09.05
  • czerwiec - Gdy wypłyniemy w daleki rejs - 13.06