Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.
Rysunek przedstawia obrazek z napisem: Konkursy.

"Złota Puszka" – to konkurs prowadzony w naszym przedszkolu już od kilku lat. Celem konkursu jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych, ale również realizacja zadań ekologicznych przez dzieci. W czerwcu dokonujemy podsumowania akcji, ogłaszamy zwycięzców i wręczamy dzieciom nagrody. Nad przebiegiem konkursu czuwa p. Iwona Świętosławska.

"Złota Gorączka" – to akcja, która polega na zbieraniu monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Pieniądze te są przeznaczane na wypoczynek letni i pomoc rzeczową dla mniej zamożnych dzieci. Koordynatorami akcji na terenie placówki są p. Dorota Olejniczak oraz p. Anna Łukasik - Frątczak

"Zbiórka makulatury" – Celem konkursu jest pozyskanie środków finansowych oraz realizacja zadań ekologicznych przez dzieci. Osoba prowadząca : p. Magdalena Borowiec.

"Zbiórka plastikowych korków od butelek" – to akcja propagująca ochronę środowiska naturalnego i będąca pomocą dla chorej dziewczynki. Akcję prowadzi p. Ania Dyniak.


Zdjęcie przedstawia zgniecione puszki.
Zdjęcie przedstawia plastikowe korki po butelkach.
Zdjęcie przedstawia makulaturę.
Zdjęcie przedstawia wiele monet.