Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.
Rysunek przedstawia obrazek z napisem: O nas.

Nasze przedszkole zajmuje czterokondygnacyjny budynek przy ul. św. Jana 28. Budynek ten został siedzibą przedszkola od roku szkolnego 1985/86.

Zdjęcie przedstawia godło Polski wraz z tabliczką, na której
                napisane jest: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach.
Zdjęcie przedstawia główny gmach przedszkola.

Posiada teren rekreacyjny do zabaw dzieci oraz pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia przedszkola urządzone są estetycznie i funkcjonalnie.


W przedszkolu panuje ciepła, serdeczna atmosfera, dzięki czemu cieszy się ono bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną z wysokimi kwalifikacjami oraz pozostałych pracowników z predyspozycjami osobowościowymi sprzyjającymi prawidłowym kontaktom z dziećmi. Specyfiką naszego przedszkola jest integracja oraz szeroko pojęta współpraca ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z rodzicami dzieci. Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnia także specjalistów wspierających rozwój dzieci: psychologa, logopedę, rehabilitanta ruchowego, nauczycieli wspierających.

Zdjęcie przedstawia plac zabaw na terenie przedszkola.
Zdjęcie przedstawia plac zabaw na terenie przedszkola.

Przedszkole organizuje wiele uroczystości dla rodziców - ma bogaty kalendarz imprez otwartych i stałe tradycje. Organizuje całodniowe wycieczki dla dzieci, personelu i rodziców. Raz w miesiącu wydajemy gazetkę przedszkolną „Figielek”, w której każda z grup ma swoją stronę. Gazetka zamieszcza prace przedszkolaków oraz stałe rubryki: aktualne wydarzenia, porady terapeutów, kącik propagujący czytelnictwo, stronę z jubilatami. Promujemy placówkę na zewnątrz, publikując artykuły do czasopism pedagogicznych i prasy lokalnej, prezentując się w telewizji lokalnej. Podróżując i odwiedzając różne instytucje poznajemy świat i aktywnie zdobywamy nową wiedzę i umiejętności, poszerzamy nasze horyzonty.